shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์
โทร  :  0-2101-6321    มือถือ  :  0-81805-7321    FAX  :  0-2101-6321
E-mail  :  wongsawadtours@hotmail.com   ,   Facebook : wongsawadtour  ,  Website : www.wongsawadtours.com
 
      

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Experience tour with a Wongsawad Tours , to bring you travel around the world by you can choose your own program tour that consistent quality relaxing experience every time. Getting along with our staff that has experience for more than 10 years.
  • วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559 กรุ๊ปมาเลเซีย - สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน จำนวน 10 ท่าน
  • วันที่ 30 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559 กรุ๊ปเหมาโฮจิมินท์ - ดาลัด - มุยเน่ 5 วัน 3 คืน จำนวน 25 ท่าน
  • วันที่ 15- 20 มกราคม 2559 กรุ๊ปเหมาโรงเรียนสุกัญศาสน์วิทยา นราธิวาส เดินทางสู่เชียงราย - เชียงใหม่ จำนวน 35 ท่าน
  • วันที่ 15- 17 มกราคม 2559 กรุ๊ปเหมาคุณนุชจรินทร์ วรรคำ เดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย จำนวน 7 ท่าน
  • วันที่ 17- 20 มกราคม 2559 กรุ๊ปเหมาคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดอยุธยา
               เดินทางสู่ เชียงใหม่ - ดอยอ่างขาง  จำนวน 50 ท่าน
  • วันที่ 22- 26 มกราคม 2559 กรุ๊ปเหมาคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงาน
               ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 150 ท่าน
  • วันที่ 4- 7 มีนาคม 2559 กรุ๊ปเหมาคุณนันทวรรณ มณฑากลีบ เดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย จำนวน 6 ท่าน
  • วันที่ 5- 9 มีนาคม 2559 กรุ๊ปเหมาคุณสลิล  สุประดิษฐ์  เดินทางสู่ประเทศเกาหลี  จำนวน 4 ท่าน
  • วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2559 กรุ๊ปเหมามหาวิทยาลัยฟาฏอนี  ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย  จำนวน 80 ท่าน
  • วันที่ 1 - 6 เมษายน 2559 กรุ๊ปเหมาโรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ  ศึกษาดูงานประเทศจีน  จำนวน 32 ท่าน

        วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ ให้ความเชื่อมั่น เดินทางกับเรา
        เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด ขอบคุณครับ
       ปล.ลูกค้าที่รอโปรแกรมทัวร์ ตามงาน ช้าหน่อย ทีมงานเราขออภัยอย่างสูง
       มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ...จะทำให้ทุกกรุ๊ปที่ลูกค้าขอมาครับ
     www.wongsawadtours.com
     Facebook : Wongsawad Tours
    Tel. 081 805 7321, 02 101 6321
Wongsawad Tours Hotline. +662-101-6321 , +6681-805-7321
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape