วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์
โทร  :  0-2101-6321    มือถือ  :  0-81805-7321    FAX  :  0-2101-6321
E-mail  :  wongsawadtours@hotmail.com   ,   Facebook : wongsawadtour  ,  Website : www.wongsawadtours.com
 
      

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์   โทร. 02-101-6321 , 081-805-7321
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
นำท่านเดินทางสู่ปีนัง  -  คาเมรอนไฮแลนด์  -  อลอร์สตาร์
ออกเดินทางวันที่ ......................................
                                                       
                                                               อัตราค่าเดินทางติดต่อบริษัท
                                                               อัตราค่าบริการนี้รวม  :  -   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ - ปีนัง       
                                                                                                                       -   โรงแรมตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่าน
                                                                                                                       -   อาหารตามระบุในรายการ  10 มื้อ                
                                                                                                                       -    ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
                                                                                                                        -   รถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
                                                                                                                        -  ค่าภาษีสนามบินเมืองไทย - มาเลเซีย
        นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองใหม่ ปุตราจาย่า เมืองหลวงแห่งอนาคตของมาเลเซีย  ชมมัสยิดสีชมพูที่งดงาม บรรยากาศ ริมทะเลสาบแสนคลาสสิค นำท่านเดินทางสู่บูกิตติงกี้รีสอร์ท สไตล์ฝรั่งเศส สมญานามยุโรปในเอเชียแห่งใหม่บนเขาในรัฐปาหังที่ซึ่งมีสิ่งดึงดูดใจยอดเยี่ยมพิเศษหลายอย่างในขณะที่รถกำลังแล่นไปตามถนนขึ้นเขาประมาณ 2,600 ฟุตท่านก็จะได้เห็นเมืองตั้งอยู่ในละแวกต้นสนเขียวชอุ่มมองดูคล้ายปราสาทในหนังสือนิยายและขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์

ออกเดินทางวันที่  .......................................
       
อัตราค่าบริการท่านละ   14,200  บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม
-   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ-กัวลาฯ       
-   โรงแรมตามที่ระบุในรายการ (ห้องละ 2 ท่าน)
-   อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ           
-   รถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
-   ค่ามัคคุเทศก์ไทย - มาเลเซีย


        นำท่านเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์  เดินทางสู่คาเมรอนไฮแลนด์ สถานที่พักตากอากาศบนเขาสูงของนักธุรกิจชาวอังกฤษ อันโด่งดังในอดีตปัจจุบันทำเป็นสถานที่พักตากอากาศสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้ชื่นชมธรรมชาติ และขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ นำชมเมืองใหม่ ปุตราจาย่าเมืองหลวงแห่งอนาคตของมาเลเซีย  ชมมัสยิดสีชมพูที่งดงาม บรรยากาศ ริมทะเลสาปแสนคลาสสิค

ออกเดินทางวันที่  ....................................
       
      อัตราค่าบริการท่านละ   13,900   บาท
          อัตราค่าบริการนี้รวม
                -   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ-กัวลาฯ
                -  โรงแรมตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่าน
               -   อาหารตามระบุในรายการ
                -   รถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
                -   ค่าเข้าชมสถานที่เที่ยวตามรายการ